Jumat, 12 Januari 2018

Perihal Gitar

Latihan Tabs, Skala Dan Akor Gitar Gitarren ar ett fretted musikinstrument som vanligtvis har sex strangar. Ljudet projiceras antingen akustiskt, med hjalp av en ihalig tra- eller plast- och tralada (for en akustisk gitarr), eller via elforstarkare och en hogtalare (for en elektrisk gitarr). Det spelas vanligen genom att strumma eller plocka strangarna med fingrarna, tummen eller fingernaglarna pa hoger hand eller med en plockning medan fraserna (eller pressar mot fretsarna) strangarna med fingrarna pa vanster hand. Gitarren ar en typ av kordofon, som traditionellt ar tillverkad av tra och strungad med antingen gut, nylon eller stalband och skiljer sig fran andra ackordofoner genom konstruktion och tuning. Den moderna gitarren foregicks av gitternen, vihuelaen, den fyra-ratters renassansgitarr och den fem kursiga barockgitarr som alla bidrog till utvecklingen av det moderna sexstrangiga instrumentet. Det finns tre huvudtyper av modern akustisk gitarr: den klassiska gitarren (nylon-stranggitarr), akustisk gitarr i stalbandet och archtopgitarren, som ibland kallas en jazzgitarr. Tonen i en akustisk gitarr produceras av strangarnas vibration, forstarkt av gitarrens ihaliga kropp, som fungerar som en resonanskammare. Den klassiska gitarren spelas ofta som ett soloinstrument med en omfattande fingerplockningsteknik dar varje strang pluggas individuellt av spelarens fingrar, i motsats till att de strummade. Termen fingerplockning kan ocksa referera till en specifik tradition for folk-, blues-, bluegrass- och countrygitarrspel i USA. Den akustiska basgitarren ar ett laghojt instrument som ar en oktav under en vanlig gitarr. Elektriska gitarrer introducerades pa 1930-talet, anvander en forstarkare och en hogtalare som bada gor ljudet av instrumentet tillrackligt hogt for att artisterna och publiken ska hora, och med tanke pa att den producerar en elektrisk signal nar den spelas, som elektroniskt kan manipulera och forma tonen med hjalp av en equalizer (t.ex. bas- och diskantkontroll) och ett stort antal elektroniska effekter, de vanligaste anvands som forvrangning (eller overdrive) och reverb. Tidigforstarkta gitarrer anvande en ihalig kropp, men en massiv trakropp sags slutligen mer lamplig under 1960-talet och 1970-talet, eftersom den var mindre benagen att oonskade akustiska aterkopplingar sullar. Precis som med akustiska gitarrer finns det flera typer av elektriska gitarrer, inklusive hollowbody-gitarrer, archtopgitarrer (anvands i jazzgitarr, blues och rockabilly) och massor av gitarrer, som ofta anvands i rockmusik. Den elektriska gitarrens hoga, forstarkta ljud- och ljudkraft spelas via en gitarrforstarkare har spelat en nyckelroll i utvecklingen av blues- och rockmusik, bade som ackompanjemangsinstrument (spelar ritar och ackord) och utfor gitarrsolos och i manga rock undergener, sarskilt heavy metal musik och punk rock. Elektrisk gitarr har haft ett stort inflytande pa popularkulturen. Gitarr anvands i en mangd olika musikaliska genrer over hela varlden. Det ar erkant som ett primart instrument i genrer som blues, bluegrass, country, flamenco, folk, jazz, jota, mariachi, metal, punk, reggae, rock, soul och manga former av pop. Perihal Gitar