Kamis, 03 Mei 2018

Perihal Situs Web

Kursus Desain Grafis DUMET School Unha paxina web (tamen escrita como paxina web) e un documento adecuado para a World Wide Web e os navegadores web. Un navegador web mostra unha paxina web nun monitor ou dispositivo mobil. A paxina web significa normalmente o que e visible, pero o termo tamen pode referirse a un ficheiro de computadora, xeralmente escrito en HTML ou nunha linguaxe de marcacion comparable. Os navegadores web coordinan varios elementos de recursos web para a paxina web escrita, como follas de estilo, guions e imaxes, para presentar a paxina web. As paxinas web tipicas proporcionan hipertexto que inclue unha barra de navegacion ou un menu da barra lateral que se conecta a outras paxinas web a traves de hipervinculos, moitas veces referidos como ligazons. Nunha rede, un navegador web pode recuperar unha paxina web desde un servidor web remoto. O servidor web pode restrinxir o acceso a unha rede privada como a intranet corporativa. O navegador web usa o protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) para facer tales solicitudes. Unha paxina web estatica (as veces chamada paxina plana / paxina estacionaria) e unha paxina web que se entrega ao usuario exactamente como se almacena, a diferenza das paxinas web dinamicas que se xeran por unha aplicacion web. En consecuencia, unha paxina web estatica mostra a mesma informacion para todos os usuarios, desde todos os contextos, suxeitos a capacidades modernas dun servidor web para negociar o tipo de contido ou o idioma do documento onde estas versions estan disponibles e que o servidor esta configurado para facelo. Perihal Situs Web

Tidak ada komentar:

Posting Komentar